DOĞA İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

19 Nisan 2016 Kategori : GENEL

DOĞA(TABİAT) İLE İLGİLİ

ANLAMLI SÖZLER

 

Doğa ile ilgili anlamlı söz

Picture 22 of 22

 

 

DOĞA(TABİAT) İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER


“Doğa, bize dedelerimizden kalan bir miras değil, torunlarımıza bırakacağımız bir emanettir.”

(Kizilderili Duwanish Aşiret Reisi Seattle)

 

Doğaya hoyratça davranan toplumlarda insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyor.

 (John Bennet) 

 

Doğa insan olmadan da yaşar; ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz.

(Paul  Ehrilch)

 

Bütün sanat doğanın bir taklididir.

(Seneca)

 

 

Bir Milletin medeniyet seviyesi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.

(Franklin D. Roosevelt)

 

Nehre iyice sokulup ayaklarımızı suya değdirebilirdik, ama suya dalıp akıntıya kendimizi bırakmamıza izin yoktu.

(Paulo Coelho)

 

“ Doğa; en küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar.”

(Goethe)


On dokuzuncu yüzyıla kadar, hiç sona ermeyen zorlu görev, insan soyunun ve çevresinin doğal etkenlere karşı korumasıydı. Ama bu yüzyılda yeni bir ihtiyaç doğmuştur: Doğayı insana karşı korumak.

(Peter F. Drucker)


“Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil.”

(Mahathma Gandhi)

 


“Gelin bağa yeşiller kuşanan doğayı görün
Her köşede bir çiçek dükkânı açan doğayı görün
Güller gülerek sesleniyor bülbüllere:
Susun susarak doğayı görün.”

(Mevlana) 

 

“İnsanlar sürekli ve dengeli kalkınmanın merkezindedir. Doğa ile uyum içerisinde sağlıklı ve verimli bir hayata hakları vardır.”

(BM. İnsan Çevresi Konferansı Stockholm Bildirgesi)

 

“Çağdaş insan “tabiatı”  kendisinden yararlandığı ama kendisine karşı ayrıca sorumlu da olduğu bir eş gibi değil bir fahişe gibi görmektedir.”

(S. Hüseyin Nasr)

 

“Şu anda yarının artık bugün olduğu gerçeğiyle karsı karsıyayız. Çok geç kalmış olmak diye bir şey vardır. Sayısız uygarlığın beyazlamış kemikleri üzerinde su acıklı sözcükler yazılı: Çok geç. Eyleme geçmezsek, merhameti olamadan güce, ahlaklı olamadan kudrete, kavrayışı olamadan kuvvete sahip olanlar için ayrılmış zaman koridorlarına sürükleneceğimiz kesin.”

(Martin Luther King)

 

Bir nokta açıktır: Dünyamız emin ellerde değildir. ” Yenidünya düzeni” yeryüzünü ölüme mahkûm etmiştir.

(Peter F. Drucker)

 

Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir.

(Richard St. Barbe Baker)

 

Doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yapmalıyız. Çünkü eğer doğru şeyi yapmazsak, yanlış şeyi yapacağız ve iyileşmenin değil felaketin bir parçası olacağız.

(Fritz Schumacher) Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzü `nün felaketimiz pahasına gözardi ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır.

(Mary Mellor)

 

“Ancak en son ağaç kesildikten, en son nehir zehirlendikten ve en son balık tutulduktan sonra anlayacaksınız ki, insan parayı yiyemez!”

(Kızılderili Cree Aşiretinin Bir Atasözü)

 

“Her şeyin prensibi sudur; her şey sudan gelir ve tekrar suya döner.”

(Milet’li Thales M.Ö 650-560) 

 

“Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamin, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengârenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur.”

(Ali Duran) 

 

“Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı.”

(Âşık Veysel)

 

Yasamak, Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!”

(Nazım Hikmet) 

 

Dünya bize büyük görünebilir ama öylesine büyük bir evrende o kadar küçük bir noktaciktir ki, bunu hayal etmek bile zordur.

(Dünya Sen Benimsim , Milliyet yayınları Sayfa 6) 

 
“Kirli çevre insanın ruhu hunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir.”

(Aziz Nesin)

 
“Ben ki İstanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ma’lümu’l-hudud olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim. Şöyle ki:
Bu gayr-i menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim.
Bunlar ki ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükrükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye yirmişer akçe alsınlar; Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehl-i erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.”

(Fatih Sultan Mehmet)

 

“Çevrenin korunması tüm uluslarımızın paylaştığı bir sorumluluktur. Bu alandaki ulusal ve bölgesel çabaları desteklemekle beraber daha geniş ölçüde ortak hareket etme ivedi gereksinimini de görmeliyiz.”

–Paris Şartı–

 

“İnsanın yaşadığı çevreye yönelen başlıca tehlikeler giderek daha global bir nitelik almaktadır.”

(Peter Drucker)

 

“Dünyanın herhangi bir yerinde çevreye verilen ciddi boyutlardaki zararın herkesin sorunu olduğu ve hepimizi tehdit ettiğini kabul etmedikçe hiç bir etkili önlem alamayız.”

(Peter Drucker)

 

“Çevrenin korunabilmesi için ekolojiyle ilgili yasalara ihtiyaç vardır.”

(Peter Drucker)

 

“Çevre de artık para gibi enformasyon gibi ulusal sınırlar tanımamaktadır. Çevreyle ilgili önemli ihtiyaçlar -sözgelimi atmosferin ve dünya ormanlarının korunması- ulusal düzeydeki eylemler ve ulusal yasalar ile korunamaz.”

(Peter Drucker)

 

“İnsanın; hürriyet eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. İnsanın bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir sorumluluğu vardır.”
BM. İnsan Çevresi Konferansı

(Stockholm Bildirgesi)

 

“Sürekli ve dengeli kalkınmanın gerçekleşebilmesi için çevre koruma kalkınma sürecinin entegre bir parçasını oluşturacaktır ayrı olarak düşünülemez.”
BM. İnsan Çevresi Konferansı

(Stockholm Bildirgesi)

 

“Çevrenin korunması tüm uluslarımızın paylaştığı bir sorumluluktur. Bu alandaki ulusal ve bölgesel çabaları desteklemekle beraber daha geniş ölçüde ortak hareket etme ivedi gereksinimini de görmeliyiz.”

–Paris Şartı–

 

“Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir.”

–Fransız Atasözü–


“Dumanlı dağlar yağmursuz kalmaz.”

(Çanakkale Yöresi)

 

Son ağaç yıkılıp, son nehir kirletilip, son balık da tutulduktan sonra,  paranın yenmediğini anlayacaksınız.

(Kızılderili Atasözü)

 

Kişioğlu da ağaca benzer, ne denli yükseğe ve ışığa çıkmak isterse, o denli kök salar yere, aşağılara, karanlığa, deliliğe, kötülüğe.

(Nietzsche)

 

“Çizik bir elmas, çizik olmayan çakıltaşından daha iyidir.”
(Conficius)

 


“Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!” 

 

“Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez.”

 

“Akarsu çukurunu kendi bozar”

 

Yarının doğası bugünden yaratılır.

 


www.cografyadersim.net

0 Yorum yapılmış

Sponsor

YARARLI LİNKLER »

Son Yorumlar